Co robimy?

Celem działania Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz osób przed, w trakcie i po leczeniu raka piersi, ich rodzin i bliskich

_

Nasze działania:

Działamy na rzecz szeroko rozumianej edukacji prozdrowotnej w ramach profilaktyki onkologicznej i promocji zdrowia.

 

1. Organizujemy działania z zakresu rehabilitacji:

 • fizycznej – joga, choreoterapia, zajęcia na basenie, spacery NW, masaże, itp.,
 • psychicznej – spotkania, wykłady, warsztaty i szkolenia z zakresu psychologii, psychoonkologii, psychoneuroimunologii, grupa wsparcia,
 • społecznej – warsztaty wyjazdowe, spotkania integracyjne,…
 • w sferze kulturalnej artystycznej turystyczno sportowej – warsztaty, spotkania, zajęcia, wyjazdy turystyczne, wyjścia na przedstawienia, seanse, wystawy, zawody, …

2. Organizujemy działania z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, cyfrowemu

 

3. Wspieramy rozwijanie zainteresowań – spotkania, wykłady, wyjazdy, warsztaty, itd….

 

4. Działające Kółka zainteresowań:

 • kółko turystyczne
 • kółko robótek ręcznych
 •  kółko fotograficzne

Działa Klub Miłośników teatru i sztuki: spotkania, dyskusje, wyjścia do teatrów, kin, muzeów, na koncerty, inne imprezy.

 

5. Organizujemy działania rehabilitacyjne w sferze kulturalno artystyczno turystyczno sportowej (warsztaty, spotkania, zajęcia, wycieczki, wyjścia,…)

 

6. Promujemy wolontariat

 

7.  Tworzymy i realizujemy projekty dofinansowywane przez różne podmioty z zakresu naszych działań statutowych

 

8. Od 2013 roku prowadzimy Ośrodek Wsparcia i Integracji FENIKS

 

9. Uczestniczymy w festynach, piknikach, spotkaniach

 

10. Promujemy zdrowy tryb życia oraz wiedzę o odżywianiu i produktach żywnościowych (wykłady, spotkania, publikacje, warsztaty, itp.)

 

11. Promujemy wiedzę o profilaktyce chorób nowotworowych

 

12. Współpracujemy z różnymi organizacjami i instytucjami w zakresie działań na rzecz profilaktyki chorób nowotworowych

 

13. Prowadzimy grupę wsparcia dla osób z chorobą raka piersi i ich bliskich

 

14. Prowadzimy telefon zaufania

ZADANIA REALIZOWANE w latach 2010-2021

Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA

_
Rok 2012

Program „Pomóż, już wiesz jak” ze środków Zarządu Województwa Mazowieckiego reprezentowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Szkolenie na temat udzielania 1-szej pomocy przedmedycznej.

Lata 2014 -2016

Profilaktyki chorób nowotworowych, polegających na zwiększeniu świadomości zdrowotnej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie wiedzy o czynnikach ryzyka tych chorób, kształtowanie nawyku samokontroli oraz badań profilaktycznych

Zamknij drzwi przed rakiem”

Lata 2017 -2019

Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej polegającego na wspieraniu działań rehabilitacyjnych „Zachowajmy Sprawność ”.

Lata 2020 -2022 (kontynuujemy w 2022 roku):

Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej polegającego na rehabilitacji medyczno – społecznej „Zachowajmy Sprawność-cd

Lata 2010 -2021
 • Działania z ochrony i promocji zdrowia we współpracy z władzami Dzielnicy Targówek m.st. Warszawa oraz innych instytucji.
 • Działania statutowe ze środków własnych Stowarzyszenia FENIKS
 • Edukacja prozdrowotna prowadzona przez specjalistów w Ośrodku Wsparcia i Integracji FENIKS.
 • Udział w spotkaniach, festynach i piknikach; działania prozdrowotne.

Działania statutowe ze środków własnych Stowarzyszenia FENIKS

ZADANIA REALIZOWANE w latach 2010-2021

NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

_
Rok 2011
 • Realizacja zadania „Niepełnosprawny w teatrze” ze środków Zarządu Województwa Mazowieckiego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
 • Wydawanie kwartalnika ”FENIKS dla Ciebie” ze środków Zarządu Województwa Mazowieckiego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Kwartalnik adresowany do osób z niepełnosprawnościami, redagowany przez członkinie Stowarzyszenia FENIKS.
Rok 2015
 • Program: „ Zrób coś dla siebie- będzie Ci lepiej” współfinansowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
 • Realizacja zadania „Bezpieczny Ośrodek Wsparcia” we współpracy z Urzędem m.st. Warszawy: prace modernizacyjne czyniące nasz Ośrodek bardziej bezpiecznym i przyjaznym. Ważne, gdyż wśród osób do których adresujemy działania, są osoby o ograniczeniach w poruszaniu się.
Rok 2016

W czerwcu odbył się wyjazd do Krakowa 6 osób w ramach realizacji działania Warsztaty Simontona połączony z turystyką: odbyła się wycieczka objazdowa po Starym Krakowie, zwiedzanie lotniska Balice, wspólny spacer nordic walking na Kopiec Piłsudskiego. Ważnym elementem w tym działaniu były zajęcia artterapii.

Rok 2017

Od 1 sierpnia do 30 listopada 2017 roku projekt „ Niepełnosprawni Innym ” współfinansowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby”.

Rok 2019

Małe dotacje w Biurze Edukacji z zakresu edukacji, nauki, oświaty i wychowania: działania edukacyjno – wychowawcze na rzecz mieszkańców Warszawy w roku 2019. „WAŻNA Uważność

Lata 2020-2011

Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”. Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach:

 • Realizacja zadania „Bieszczady Wielu Kultur” / 2020 rok
 • Realizacja zadania „Podlasie na weekend” / 2020 rok
 • Realizacja zadania „Urocze Świętokrzyskie” / 2019 rok
 • Realizacja zadania „Tajemnice Zamków Śląska” / 2017 rok
 • Realizacja zadania „Urocze Lubuskie” / 2014 rok
 • Realizacja zadania „Uroki ziemi białostockiej” / 2011 rok

ZADANIA REALIZOWANE w latach 2010-2021

NA RZECZ SENIORÓW

_
Lata 2012-2013

Realizacja zadania „Razem w Złotej Jesieni” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ASOS I Edycja. Kontynuacja zadania „Senior + Aktywność = Super Życie”

Rok 2015

Realizacja zadania „Bezpieczny Ośrodek Wsparcia” we współpracy z Urzędem m.st. Warszawy: prace modernizacyjne czyniące nasz Ośrodek bardziej bezpiecznym i przyjaznym. Ważne, gdyż wśród osób do których adresujemy działania, są osoby o ograniczeniach w poruszaniu się.

Lata 2020-2011

Od 2011 roku do chwili obecnej organizujemy zajęcia jogi rehabilitacyjnej we współpracy z Urzędem Dzielnicy Warszawa-Targówek, który finansuje zatrudnienie instruktora jogi, a także ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Bródno” i Domem Kultury JUNONA oraz Domem Kultury Świt, które udostępniają salę do ćwiczeń.

Kub seniora:
cykliczne spotkania: kolacja dla przyjaciela, kółka zainteresowań, wspólne wyjścia do teatrów, zajęcia rekreacyjnej, warsztaty, czytelnia, biblioteka.