Nasze działanie – ochrona i promocja zdrowia

1. Realizujemy działania z zakresu edukacji prozdrowotnej w ramach profilaktyki onkologicznej oraz działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia we współpracy z wymienionymi instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami:

 • Urząd m.st. Warszawy
 • Zarząd Województwa Mazowieckiego
 • Urząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
 • Federacja Stowarzyszeń Amazonek
 • Mazowiecka Unia Amazonek
 • Dom Kultury ŚWIT w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
 • Ośrodek Pomoc Społeczna Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
 • Fundacja Przystań Akademii Walki z Rakiem
 • Ogród Nadziei – Fundacja Psychoonkologii i Promocji Zdrowia

 

2. Organizujemy Imprezy plenerowe, festyny, pikniki, spotkania z lokalną społecznością

 

3. Organizujemy edukację na temat zdrowego stylu życia w Ośrodku Wsparcia i Integracji FENIKS, zachęcamy do zdrowego odżywiania (warsztaty edukacyjne, wykłady, kolacje dla przyjaciela)

 

4. Organizujemy zajęcia z aktywności fizycznej: joga relaksacyjna, choreoterapia, gimnastyka ogólnorozwojowa- zajęcia instruktażowe oraz wspólne wyjścia na baseny warszawskie.

PANEL INFORMACYJNY

„12 SPOSOBÓW NA ZDROWIE”
Europejski kodeks walki z rakiem

_

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE rok 2022

Opracowano wg https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/programy-profilaktyczne/

Program profilaktyki raka piersi (mammografia)

_

Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

 •  nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat;
 • otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania
  ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia następującymi czynnikami
  ryzyka:
  – rak piersi wśród członków rodziny (matka, siostra, córka),
  –  mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2;
  – nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi
  – charakterze złośliwym.

Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia)

_

Program adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat:

 • które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat;
 • obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej
  cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Kobiety, które były leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.

Program profilaktyki gruźlicy

_

Program adresowany jest do osób powyżej 18. roku życia, które nie miały w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, a w szczególności:

 • miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą;
 • mają trudne warunki życiowe, mogące znacząco wpłynąć na wystąpienie choroby (osoby niepełnosprawne, obciążone długotrwałą chorobą, obciążone problemem alkoholowym i narkomanią, bezdomne, długotrwale bezrobotne).

Program badań prenatalnych

_

Program adresowany jest do kobiet w ciąży spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • wiek powyżej 35 lat;
 • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka;
 • stwierdzenie strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka;
 • znacznie zwiększone ryzyko urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną
  monogenetycznie lub wieloczynnikową;
 • stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych
  wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

Program profilaktyki chorób układu krążenia

_

Program adresowany jest do osób które:

 • mają 35, 40, 45, 50 lub 55 lat;
 • złożyły deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich pięciu lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia, obciążonych następującymi czynnikami ryzyka:
  – nadciśnienie tętnicze krwi (wartości ciśnienia tętniczego powyżej 140/90 mm Hg),
  – podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu,
  – palenie tytoniu,
  – niska aktywność ruchowa,
  – nadwaga i otyłość,
  – upośledzona tolerancja glukozy,
  – wzrost stężenia fibrynogenu,
  – wzrost stężenia kwasu moczowego,
  – nadmierny stres,
  – nieracjonalne odżywianie,
  – płeć męska,
  – obciążenia genetyczne.

Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP)

_

Etap podstawowy adresowany jest do osób powyżej 18. roku życia palących papierosy, w tym – w zakresie diagnostyki POChP (przewlekłej obturacyjnej choroby płuc) – do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40. a 65. rokiem życia:

 • Którzy nie mieli wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w ciągu ostatnich trzech lat,
 • U których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy.

Etap specjalistyczny adresowany jest do osób uzależnionych od palenia tytoniu, skierowanych z etapu podstawowego programu realizowanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub z oddziału szpitalnego oraz zgłaszających się bez skierowania.

Zalecenia zdrowego żywienia
– talerz zdrowia

Hipokrates (IV-III w. p. n.e.): „Jesteś tym czym się odżywiasz„

_

Zalecenia zdrowego żywienia w sposób prosty i rzejrzysty zilustrowano graficznie w postaci talerza pełnego różnorodnych produktów, który symbolizuje zalecane proporcje poszczególnych grup produktów w całodziennej diecie.

 

Oto zalecenia zdrowego żywienia, opracowane przez nspecjalistów z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej:

Zalecenia zdrowego żywienia

Aktywność fizyczna

prof. Julian Aleksandrowicz ( XX w. n.e.)
„Ruch to nie zdrowie, to życie„

_

Zalecenie 4 Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem brzmi:

„Bądź aktywny fizycznie w codziennym życiu. Ogranicz czas spędzany na siedząco”.

Aktywność fizyczna zapobiega nadmiernej masie ciała, tym samym obniżając ryzyko chorób związanych z nadwagą lub otyłością, takich jak cukrzyca typu 2 i choroby kardiologiczne.

Regularne ćwiczenia chronią przed rakiem jelita grubego, piersi i błony śluzowej macicy.
Dodatkowo według niektórych badań bycie aktywnym może chronić nas także przed rakiem płuca, wątroby, jajnika, prostaty, nerki i żołądka.

 

Polecamy Tobie: Zlecenia WHO dotyczące aktywności fizycznej:

W listopadzie 2020 roku opublikowane zostały nowe rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące aktywności fizycznej. Eksperci Guideline Development Group przeanalizowali dowody naukowe odnośnie związku między aktywnością fizyczną, siedzącym trybem życia a zdrowiem w różnych grupach populacji.

 

Dowiesz się więcej:
https://ncez.pzh.gov.pl/aktywnosc-fizyczna/

DZIAŁANIA Z ZAKRESU EDUKACJI PROZDROWOTNEJ W RAMACH PROFILAKTYKI ONKOLOGICZNEJ ORAZ OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA:

FESTYNY, SPOTKANIA, EDUKACJA

_
Rok 2011

W marcu uczestniczyłyśmy w obchodach Dnia Kobiet w Teatrze Rampa zorganizowanych przez Urząd Dzielnicy Warszawa-Targówek nie tylko jako widzowie, ale także jako współorganizatorzy.

 

Uczestniczyłyśmy w festynach organizowanych w dzielnicy Targówek:

 • W kwietniu w obchodach Światowego Dnia Zdrowia
 • W maju w obchodach Światowego Dnia bez Tytoniu
 • W czerwcu w Igrzyskach Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej na terenie stadionu POLONEZ
 • 17 października w obchodach Międzynarodowego Dnia Rzucania Palenia.

 

W czasie tych imprez w ramach profilaktyki raka piersi propagowałyśmy samobadanie piersi, pokazywałyśmy na fantomie jak dobrze je przeprowadzałyśmy, rozdawałyśmy ulotki.

Rok 2012

Uczestniczyłyśmy w festynach w dzielnicy Targówek:

Uczestniczyłyśmy w festynach w dzielnicy Targówek

 • w kwietniu w przychodni przy ul. Poborzańskiej w obchodach Światowego Dnia Zdrowia
 • w maju w obchodach Światowego Dnia bez Tytoniu na terenie szkoły podstawowej przy ul. Balkonowej
 • w październiku w zorganizowanych z okazji Światowego Dnia Chorego w przychodni przy ul. Poborzańskiej

Wzięłyśmy również udział w Dniach bez Papierosa w przychodni przy ul. Jadźwingów.

 

W czasie tych imprez w ramach profilaktyki raka piersi propagowałyśmy samobadanie piersi, mówiłyśmy o zasadach i pokazywałyśmy na fantomie jak prawidłowo je przeprowadzić w domu, rozdawałyśmy ulotki, rozmawiałyśmy.

 

Byłyśmy aktywne na spotkaniach na których poruszane były problemy kobiet, osób niepełnosprawnych, osób z chorobami nowotworowymi.

 • W lutym uczestniczyłyśmy w konferencji prasowej dotyczącej sytuacji pacjentów onkologicznych.
 • W marcu wzięłyśmy udział w II Mazowieckim Sejmiku d.s. Osób Niepełnosprawnych.
 • We wrześniu uwcześniłyśmy w IV Kongresie Kobiet; szczególnie zaangażowałyśmy się w panele dotyczące sytuacji kobiet w kontaktach ze służbą zdrowia oraz ich sytuacji na rynku pracy.
 • W październiku wzięłyśmy udział w Polskim Forum Pacjentów : „Jestem pacjentem”; aktywnie uczestniczyłyśmy we wszystkich trzech warsztatach, podczas których poruszane były tematy z różnych zakresów:
  – I warsztat: MEDIA I JA – specyfika pracy z mediami w obszarze ochrony zdrowia
  – II warsztat: PACJENT W SYSTEMIE –prawa i obowiązki pacjenta (burzliwa dyskusja)
  – II warsztat: RAZEM SILNIEJSI – solidarność pacjentów.
Rok 2013

Uczestniczyłyśmy w festynach w dzielnicy Targówek:

 • w lutym w przychodni przy ul. Poborzańskiej w obchodach Światowego Dnia Zdrowia
 • w maju (24.05.) w obchodach Światowego Dnia bez Tytoniu na terenie szkoły
  podstawowej przy ul. Balkonowej
 • w październiku w zorganizowanych z okazji Światowego Dnia Chorego w przychodni
  przy ul. Poborzańskiej

Wzięłyśmy również udział w przychodni przy ul. Jadźwingów :

 • w lutym w obchodach Światowego Dnia Zdrowia
 • w maju w obchodach Światowego Dnia bez Tytoniu

 

Podczas Dożynek Powsińskich połączonych z piknikiem rodzinnym 25 sierpnia br. miałyśmy typowe dla nas „stoisko”.

 

Byłyśmy współorganizatorami wraz z Olimpic Golf Club oraz Radą i Zarządem dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy iipikniku rodzinnego „Golfem w Raka” dnia 07 września na terenie Klubu Sportowego „Spójnia-Warszawa”.

 

W czasie tych imprez w ramach profilaktyki raka piersi propagowałyśmy samobadanie piersi, mówiłyśmy o zasadach i pokazywałyśmy na fantomie jak prawidłowo je przeprowadzić w domu, rozdawałyśmy ulotki, rozmawiałyśmy.

Rok 2014

Uczestniczyłyśmy w następujących festynach w dzielnicy Targówek:

 • 08. Marca: obchody Dnia Kobiet w DK „Zacisze”
 • III Piknik Rodzinny w Szancerówce
 • II festyn „Golfem w raka”

Szkolenia Ochotniczek

 

Wzięłyśmy również udział w przychodni przy ul. Jadźwingów:

 • W lutym w obchodach Światowego Dnia Zdrowia
 • W maju w obchodach Światowego Dnia bez Tytoniu

Obchody Dnia Kobiet w DK Zacisze
Byłyśmy współorganizatorami wraz z Olimpic Golf Club oraz Radą i Zarządem dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ipikniku rodzinnego „Golfem w Raka” dnia 07 września na terenie Klubu Sportowego „Spójnia-Warszawa”.

Wzięłyśmy również udział w przychodni przy ul. Jadźwingów:  W lutym w obchodach Światowego Dnia Zdrowia  W maju w obchodach Światowego Dnia bez Tytoniu Byłyśmy współorganizatorami wraz z Olimpic Golf Club oraz Radą i Zarządem dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ipikniku rodzinnego „Golfem w Raka” dnia 07 września na terenie Klubu Sportowego „Spójnia-Warszawa”. W czasie tych imprez w ramach profilaktyki raka piersi propagowałyśmy samobadanie piersi, mówiłyśmy o zasadach i pokazywałyśmy na fantomie jak prawidłowo je przeprowadzić w domu, rozdawałyśmy ulotki, rozmawiałyśmy.

W czasie tych imprez w ramach profilaktyki raka piersi propagowałyśmy samobadanie piersi, mówiłyśmy o zasadach i pokazywałyśmy na fantomie jak prawidłowo je przeprowadzić w domu, rozdawałyśmy ulotki, rozmawiałyśmy.

Rok 2015

Profilaktyka, edukacja i informacja:

W ramach realizacji zadania „Zamknij drzwi przed rakiem” 20 kwietnia spotkałyśmy się ze studentami Szkoły Policealnej dla Niesłyszących nr 40 przy ulicy Łuckiej 17/23. Zaproszenie na spotkanie na temat profilaktyki raka piersi z młodzieżą niesłyszącą i słabosłyszącą było dla nas dużym wyzwaniem; oczywiście decyzję podjęłyśmy bez wahania.
Współpracujący z nami specjaliści: fizjoterapeuta, dietetyk, psychoonkolog również się nie
wahali.

 

W ramach spotkania odbyły się wykłady specjalistów:

 • fizjoterapeuty mgr Dariusza Gerca pt. „Aktywność fizyczna jako element zdrowia”.
 • dietetyka mgr Moniki Dziemidowicz: „ Dieta w profilaktyce chorób nowotworowych”
 • psychoonkologia mgr Moniki Zaremby: „Psychoneuroimmunologia w profilaktyce i leczeniu chorób nowotworowych”

Amazonka Grażyna J. w wystąpieniu: „Czy z rakiem można wygrać?” skupiła się na omówieniu najczęstszego nowotworu złośliwego wśród polskich kobiet – raka piersi.

Pokazany został film o samobadaniu piersi, a Amazonki Danuta, Sylwia i Iza pomagały w ćwiczeniu na fantomach prawidłowego badania piersi.
W spotkaniu uczestniczyło 12 studentów szkoły policealnej ( wiek 20-24 lata), 26 uczniów liceum i technikum, 6 osób z personelu szkoły, wśród nich wice dyrektor, oraz tłumacz języka migowego.

W dniu 9.11.2015 roku odbyło się spotkanie z mieszkańcami Targówka w gabinecie Zdrowy Styl przy ul. Fantazyjna 25.

W spotkaniu uczestniczyły 2 wolontariuszki Stowarzyszenia FENIKS. Grażyna Jelenkiewicz wygłosiła wykład : „Profilaktyka chorób nowotworowych piersi”. Przeprowadziłyśmy też naukę indywidualnego badania piersi na fantomie. Nasze wystąpienie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, czego dowodem była bardzo ożywiona rozmowa- dyskusja oraz zaproszenie do ponownego udziału w takim spotkaniu za rok. Na spotkaniu obecnych było 16 osób, w tym 3-ch pracowników Zdrowego Stylu.

W ramach dofinansowanego przez Miasto Stołeczne Warszawę programu: „Zamknij drzwi przed rakiem” odbyłyśmy następujące spotkania edukacyjne:

 • ze studentami Politechniki Warszawskiej
 • z pracownikami KRUS
 • z pracownikami i studentami Uczelni Łazarskiego

Spotkania miały ciekawą formułę prelekcji i rozmowy z uczestnikami o stereotypach i wiedzy o raku piersi, połączonej z quizem i nagrodami oraz z nauką samobadania piersi.

Podczas nich zapoznawaliśmy słuchaczy z problematyką tego najczęstszego złośliwego nowotworu wśród kobiet, przyczynami tej choroby, sposobami jej zapobiegania i wczesnego wykrywania jako sposobu unikania powikłań i niepożądanych skutków. Dietetyczka mówiła o znaczeniu odżywiania w utrzymaniu dobrego zdrowia. Psychoonkolog uświadamiała znaczenie psychiki dla życia i zdrowia człowieka oraz przedstawiała psychoneuroimmunologię – naukę o wpływie psychiki na odporność. Amazonki pomagały w ćwiczeniu na fantomach prawidłowego samobadania piersi.

 

Festyny i pikniki

 • W dniach: 04-10.04.2015 r. wolontariuszki Stowarzyszenia FENIKS brały aktywny udział w obchodach Dni Zdrowia dzielnicy Targówek;

Zorganizowałyśmy 3 stoiska edukacyjne:
w Urzędzie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej ul. Poborzańska 6, w Przychodni Rejonowo -Specjalistycznej ul. Łojewska,

 1. w kwietniu wolontariuszki Stowarzyszenia FENIKS uczestniczyły w obchodach Dni Zdrowia w Przychodni Rejonowej Warszawa- Mokotów ul. Jadźwingów 9
 2. w maju uczestniczyłyśmy w pikniku w Parku Wiecha z okazji 45-lecia RSM Praga, organizując stanowisko edukacyjno-profilaktyczne
 3. w maju zaproszone przez władze Dzielnicy Targówek na Turniej Rycerski o szablę Króla Zygmunta III Wazy w Parku Bródnowskim Stowarzyszenie FENIKS wystawiło swoje stoisko w ramach III Kalejdoskopu Edukacyjnego.
 4. w czerwcu w Pikniku Sąsiedzkim przy Domu Kultury Świt Targówek w ramach bloku organizacji pozarządowych również realizowałyśmy program edukacyjno-profilaktyczny, program zapobiegania chorobom nowotworowym.

W czasie tych imprez w ramach profilaktyki raka piersi propagowałyśmy regularne, comiesięczne samobadanie piersi, mówiłyśmy o jego znaczeniu dla profilaktyki raka piersi, mówiłyśmy o zasadach jego robienia, pokazywałyśmy na fantomie jak prawidłowo je przeprowadzić w domu, rozdawałyśmy ulotki, poradniki, broszurki, a przede wszystkim – rozmawiałyśmy.

Rok 2016

Organizowaliśmy spotkania edukacyjne z mieszkańcami Warszawy. W czasie spotkań Amazonka, psychoonkolog i dietetyk omawiali problem zachorowań na raka piersi z naciskiem na jego profilaktykę (prezentacje multimedialne), był czas na pytania, wyjaśnienia, przeprowadzano konkursy z nagrodami, zapraszano do nauki samobadania piersi na fantomach.

 

Przeprowadziliśmy:

 • cztery spotkania z urzędnikami sfinansowane z dotacji „Zamknij drzwi przed rakiem” oraz trzy spotkania z mamami w Klubie Mam istniejącym przy Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,
 • cztery spotkania z licealistami: trzy spotkania w LO XXXIII im. M. Kopernika oraz spotkanie w LOXIII im Leopolda Lisa-Kuli sfinansowane z dotacji „Zamknij drzwi przed rakiem„

 

Organizowaliśmy naukę samobadania piersi:

 • w czasie 8 spotkań z mieszkańcami Warszawy: dorosłymi i licealistami z nauki skorzystało 86 osób
 • w Ośrodku Wsparcia i Integracji podczas 4 spotkań wolontariuszek z mieszkańcami Warszawy z nauki skorzystało 35 osób

 

Rozdałyśmy wśród mieszkańców Warszawy szacunkowo 210 pakietów edukacyjnych.

Mamy nadzieję, że skorzystało z nich wielu Warszawiaków w różnym wieku. Sądzimy tak, ponieważ ich treść oraz szata graficzna zachęcały do lektury.

Rok 2017

Organizowaliśmy spotkania edukacyjne z mieszkańcami Warszawy. W czasie spotkań Amazonka, psychoonkolog i dietetyk omawiali problem zachorowań na raka piersi z naciskiem na jego profilaktykę (prezentacje multimedialne), był czas na pytania, wyjaśnienia, zapraszaliśmy do nauki samobadania piersi na fantomach.

W tym zakresie przeprowadziliśmy:

 • W kwietniu spotkanie w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego w Warszawie. Zorganizowaliśmy panel edukacyjny oraz naukę samobadania piersi. W spotkaniu na terenie szkoły uczestniczyło 42 uczniów w wieku 16-23 lata.
 • Organizowaliśmy naukę samobadania piersi : w Ośrodku Wsparcia i Integracji FENIKS; podczas spotkań z nauki skorzystało 20 osób.
 • W dniu 18 października, w miesiącu walki z rakiem piersi , dwie wolontariuszki wzięły aktywny udział w akcji „Badam się, mam pewność” zorganizowanej przez SZPZLO Warszawa –Mokotów. W ramach akcji zorganizowałyśmy warsztaty nauki samobadania piersi. Warsztaty odbyły się w Przychodni zdrowia ul. Jadźwingów 9.Cieszyły się dużym zainteresowaniem.
 • W dniu 31 października we współpracy z Radą i Zarządem Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz SZPZLO Warszawa-Targówek zorganizowałyśmy w sali konferencyjnej Urzędu spotkanie poświęcone profilaktyce raka piersi.

spotkanie poświęcone profilaktyce raka piersi

 • W programie zaproponowałyśmy: naukę samobadania piersi, indywidualne rozmowy. Zorganizowaliśmy trzy wykłady: z zakresu profilaktyki, zdrowego stylu życia i dietetyki.
 • W dniu 31 października we współpracy z Radą i Zarządem Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz SZPZLO Warszawa-Targówek zorganizowałyśmy spotkanie edukacyjne z mieszkańcami Warszawy w kinie Praha.
Rok 2018

Organizowaliśmy spotkania edukacyjne z mieszkańcami Warszawy.Organizowaliśmy spotkania edukacyjne z mieszkańcami Warszawy.

 

Na zdjęciu obok spotkanie w centrum handlowym RENOVA w ramach akcji ZDROVARENOVA.

 

Wśród organizatorów – logo FENIKS

 

Był czas na pytania, wyjaśnienia, zapraszałyśmy do nauki samobadania piersi na fantomach.

Organizowaliśmy spotkania edukacyjne z mieszkańcami Warszawy.

Rok 2019

Działania statutowe w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych:

1. Organizowaliśmy spotkania edukacyjne z mieszkańcami Warszawy. W czasie spotkań mazonka, psychoonkolog i dietetyk omawiali problem zachorowań na raka piersi z naciskiem na jego profilaktykę (prezentacje multimedialne), był czas na pytania, wyjaśnienia, zapraszaliśmy do nauki samobadania piersi na fantomach.

Szkolenia OchotniczekW tym zakresie przeprowadziliśmy:

 • Naukę samobadania piersi wOśrodku Wsparcia i Integracji FENIKS; podczas spotkań z nauki skorzystało 20 osób
 • W miesiącu profilaktyki raka piersi spotkanie „Serce od serca” w dniu 21 października w sali konferencyjnej banku National Westminster Polska. W czasie rozmów na temat profilaktyki raka piersi młode pracownice banku wykonały 60 poduszek w kształcie serca i podarowały dla amazonek z naszego Stowarzyszenia.
 • W dniu 28 października we współpracy z Radą i Zarządem Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz SZPZLO Warszawa-Targówek zorganizowałyśmy w sali konferencyjnej Urzędu spotkanie poświęcone profilaktyce raka piersi, warsztaty edukacyjne p. „ Profilaktyka raka piersi”. W programie
  zaproponowałyśmy: naukę samobadania piersi, indywidualne rozmowy. Zorganizowaliśmy wykłady: z zakresu profilaktyki, zdrowego stylu życia i dietetyki. Działanie adresowane do mieszkanek Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

 • W ramach warsztatów prowadzonych przez specjalistów ze Stowarzyszenia Amazonek Warszawa-Targówek „FENIKS” odbyły się:
  – rozmowy indywidualne z psychoonkologiem,
  – nauka samobadania piersi przy pomocy fantomów,
  – rozmowy z „Amazonkami”.
 • W dniu 19 października w ramach akcji ZDROWA RENOVA zorganizowaliśmy we współpracy z Galerią RENOVA, centrum handlowo-usługowe położonym w sercu warszawskiego Targówka, spotkanie z cyklu: przegląd zdrowia. Byliśmy jednym z organizatorów spotkania. Nasze stoisko, wyposażone w materiały edukacyjne na temat promocji zdrowego trybu życia oraz ulotki instruktażowe nw. temat samobadania piersi cieszyły się dużym zainteresowaniem.

 

2. Wolontariuszka Iza prowadziła facebook Stowarzyszenia z dużą dawką informacji o profilaktyce i zdrowym żywieniu.

Rok 2020

W ramach warsztatów prowadzonych przez specjalistów odbyły się:

 • rozmowy indywidualne z psychoonkologiem,
 • nauka samobadania piersi przy pomocy fantomów, spotkania indywidualne z zachowaniem rygorów epidemicznych.
 • rozmowy osób zgłaszających się z Amazonkami podczas dyżurów.
 • wolontariuszka Iza prowadziła facebook Stowarzyszenia FENIKS z dużą dawką informacji o profilaktyce i zdrowym żywieniu.