Podziękowania

My członkowie, zarząd, wolontariusze, FENIKS Stowarzyszenie Amazonek Warszawa-Targówek
oraz beneficjenci naszych działań

 

Serdecznie dziękujemy:

_
Firmie ROCHE Polska Sp. z o.o.
za pomoc w realizacji strony internetowej: www.feniksamazonki.waw.pl
Pomoc Państwa Firmy jest dla nas bardzo ważna i niezbędna do prawidłowego funkcjonowania i lepszego pomagania.
Pracownikom NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC S.A. Oddział w Polsce
za zakupienie z własnych środków finansowych i podarowali nam FANTOMA
tj. modelu do nauki samobadania piersi, niezbędnego do uzyskania podstawowej umiejętności w ramach profilaktyki raka piersi.
Fundacji Pekao Bank Polski: której motto brzmi: „DOBRO PROCENTUJE”
Za sfinansowanie dla Amazonek warsztatów wg metody Simontona
W trakcie tych warsztatów zostały wyposażone w wiedzę oraz umiejętności z zakresu radzenia sobie w życiu po leczeniu raka piersi

Dziękujemy:

_
Panu Piotrowi Zagrodzkiemu
za opiekę i pomoc w pokonywaniu problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Wsparcia i Integracji FENIKS.
Pani Beacie Radzkiej
za profesjonalne wykonanie naszego logo.
Panu Robertowi Lipskiemu
za pomoc w umeblowaniu Ośrodka Wsparcia i Integracji FENIKS.
Panu Jerzemu Kołnierzakowi
za prowadzenie w ramach wolontariatu zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Pani Danusi Mioduszewskiej
opiekunowi medycznemu w czasie różnych naszych działań, naszej wolontariuszce.
Panu Piotrowi Powierza
za pomoc w bieżących naprawach w Ośrodku Wsparcia i Integracji FENIKS.
Panu Ryszardowi Koryckiemu
za wykonanie oświetlenia pomieszczeń Ośrodka Wsparcia i Integracji FENIKS oraz za prace przy realizacji wielu naszych działań.
Panu Piotrowi Adamczykowi
za pomoc w bieżących naprawach w Ośrodku Wsparcia i Integracji FENIKS.
Panu Rafałowi Perlikowskiemu
za pomoc i fachowe rady przy zakupach sprzętu biurowego oraz za prace przy realizacji naszych działań.