Amazonka Grażyna Jelenkiewicz podziękowała za wsparcie oraz opowiedziała zgromadzonym o ruchu amazonek
13

LAT
DOŚWIADCZENIA

  • Na zdjęciu Amazonka Grażyna Jelenkiewicz podziękowała za wsparcie oraz opowiedziała zgromadzonym o ruchu amazonek

Wrzesień 2009 rok.

„Tak to się zaczęło”

_

Idea zawiązania na Targówku organizacji zrzeszającej osoby po chorobie raka piersi powstała jesienią 2009 roku, a jej autorem był Pan Michał Kawecki, ówczesny dyrektor SZPZLO Warszawa-Bródno, aktualnie Członek Honorowy Stowarzyszenia „FENIKS” i nasz Przyjaciel. Poszukiwał, razem z Amazonką Ireną z Targówka, osób które mają doświadczenie w pracy dla tego środowiska. Wsparcie znalazł w : Grażynie J. z Ursusa oraz Danucie M. z Bemowa, obie Amazonki z wieloletnim doświadczeniem w pracy społecznej.

 

I tak to się zaczęło . Zadanie trudne, wymagające dużo pracy, ale bardzo zacne, gdyż w północno – wschodniej części Warszawy nie było takiej organizacji. Sama dzielnica Targówek liczyła w tym czasie ponad 123 tys. mieszkańców, a rak piersi to najczęściej występujący nowotwór.

 

Dlatego działalność w celu wszechstronnego działania na rzecz edukacji prozdrowotnej w ramach profilaktyki onkologicznej oraz na rzecz osób przed, w trakcie i po leczeniu raka piersi oraz ich rodzin i bliskich, była tu bardzo potrzebna.

Dnia 18.12.2009 roku

Klub amazonek i seniorów

_

W czasie otwarcia po generalnym remoncie przychodni na Targówku dyrektor Michał Kawecki przedstawił zgromadzonym władzom dzielnicy Targówek oraz medycznym instytucjom Warszawy dwa nowe kluby z siedzibą w przychodni: amazonek i seniorów.


Początkowo zawiązało się Koło Amazonek, które wraz z powiększającą się liczbą członków oraz sympatyków postanowiło przekształcić się w stowarzyszenie.

Wśród nas: niezastąpiona Sylwia P. – nasz liderka oraz psycholog Agnieszka G., której wsparcie w pierwszych miesiącach działania naszego klubu było bardzo cenne. Dziękujemy Agnieszko.


Panie wybrały nazwę oraz logo tej nowej organizacji. Zdecydowały, że nazwa stowarzyszenia będzie brzmiała: „FENIKS” Stowarzyszenie Amazonek Warszawa – Targówek. Znak graficzny przedstawia popiersie kobiety badającej sobie pierś w kolorze różowym, kolorze Amazonek, obejmowanej przez powstałego z popiołów, w pełnej krasie ptaka – feniksa w kolorze zielonym, kolorze nadziei. Opracowany został statut, określający jej cele i sposoby działalności, prawa i obowiązki członków, władze i majątek.

Spotkanie w sali konferencyjnej Przychodni Zdrowia Poborzańska 6
  • Na zdjęciu: w takim składzie spotykałyśmy się w sali konferencyjnej Przychodni Zdrowia Poborzańska 6.

Lipiec 2010 rok

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym

_

W dniu 19 lipca b.r. Walne Zgromadzenie Członków zatwierdziło statut, wybrało zarząd i komisję rewizyjną. Rozpoczęta została procedura rejestracyjna w Krajowym Rejestrze Sądowym, która zakończyła się zarejestrowaniem Stowarzyszenia dn. 27.10.2010 r.

Dnia 27.10.2010 rok

Dzień narodzin naszego Stowarzyszenia

_

Jest to data rejestru FENIKS Stowarzyszenia Amazonek Warszawa – Targówek w rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego , otrzymujemy nr KRS 0000369005.
Ten dzień to dzień narodzin naszego Stowarzyszenia.
Następnie dopełniono pozostałych formalności poprzez wystąpienie do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego o nadanie numeru REGON i do Urzędu Skarbowego o nadanie numeru NIP oraz założone zostało konto bankowe.

Poniedziałek – 6 grudnia 2010 roku:

Spotkanie inaugurujące działalność Stowarzyszenia

_

odbyło się spotkanie inaugurujące działalność FENIKS Stowarzyszenia Amazonek Warszawa –Targówek. Jego głównym punktem był wykład wygłoszony dr Janusza Dosia, specjalistę z zakresu obrzęku limfatycznego, na temat:

„Przyczyny powstawania, konsekwencje kliniczne oraz interdyscyplinarne leczenie obrzęku limfatycznego u kobiet po leczeniu raka piersi”.

 

Na naszym spotkaniu inauguracyjnym obecni byli przedstawiciele władz wojewódzkich, władz medycznych Warszawy i organizacji pacjenckich oraz nasi przyjaciele, a wśród nich zaprzyjaźnione z nami Amazonki.


Spotkanie miało charakter sympozjum na temat obrzęku limfatycznego; gorąca dyskusja zgromadzonych specjalistów była dowodem, jak ważny to dla nas temat.


Szczegóły spotkania oraz podziękowania ze strony Prezes Grażyny Jelenkiewicz dla gości, którzy uświetnili to spotkanie oraz Sponsorów znajdują się w zakładce : „Pisali o nas” w artykule biuletynu informacyjnego Kwartalnik Pacjenta, wydawanym przez SZPZLO Warszawa – Targówek

Wrzesień 2011 roku

Dyrektor Michał Kawecki, tak oto zachęcał w Kwartalniku Pacjenta 3/2011 mieszkańców Targówka do zainteresowania się naszymi działaniami:

_

„Ponadto zachęcam wszystkie Panie do przeczytania artykułu Stowarzyszenia Amazonek Warszawa-Targówek „Feniks” dotyczącego jego działalności na terenie dzielnicy Targówek, działalności bardzo ważnej i bardzo potrzebnej.
Amazonki zapraszają wszystkie zainteresowane Panie i Panów na spotkania w każdy poniedziałek o godz. 17.00 do Sali konferencyjnej w Przychodni przy ul. Poborzańskiej 6.

Wszystkim Czytelnikom i Pacjentom życzę pięknej, złotej polskiej jesieni”


Dyrektor SZPZLO Warszawa-Bródno Michał Kawecki