Z A R Z Ą D

Skład Zarządu Stowarzyszenia FENIKS

_

 

  • Sylwia Perlikowska – Prezes tel. nr 662062275
  • Izabella Korycka – Członek Zarządu
  • Jolanta Kudelska – Sekretarz Zarządu
  • Barbara Adamczyk – Skarbnik
  • Barbara Napiórkowska – Członek Zarządu
FENIKS Stowarzyszenie Amazonek Warszawa - Targówek