Z A R Z Ą D

Skład Zarządu Stowarzyszenia FENIKS

_

 

  • Grażyna Jelenkiewicz – Prezes tel. nr
  • Izabella Korycka – Wiceprezes tel. nr
  • Sylwia Perlikowska – Sekretarz tel. nr
  • Barbara Adamczyk – Skarbnik
FENIKS Stowarzyszenie Amazonek Warszawa - Targówek